Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs/workshop sker på vår hemsida. Anmälan följs av en bekräftelse från Cinemantrix. Anmälan är bindande för företaget som du anmäler dig ifrån efter att du blivit antagen i kursen.

Du kan kostnadsfritt avboka fram till fyra veckor innan kursstart. Om du avbokar 2-4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Om du avbokar senare än två veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Kursplatsen kan överlåtas till annan person i samma företag.

Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/workshop du vill avboka. Om kursen har börjat utan att du har ångrat köpet har du förverkat din ångerrätt. Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om avanmälan sker efter kursstart är du skyldig att betala full kursavgift.

Om vi tvingas ställa in en kurs har företaget rätt att återfå avgift som betalats.

Cinemantrix innehar rätten till alla bilder och digitalt material som tas av vår personal under utbildningen och reserverar rätten att använda dem i vår marknadsföring.