Miljöpolicy

Cinemantrix AB är ett filmproduktionsbolag som gör reklamfilm, spelfilm och film för sociala medier. Vi håller också kurser och event åt företag och för filmarbetare framför och bakom kameran.

Cinemantrix arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att:

- Minska det avfall som uppkommer i det dagliga arbetet eller i samband med filminspelningar.
- Återvinna avfall på ett miljövänligt sätt.
- Köpa in varor och tjänster med en miljövänlig profil och i första hand varor med någon av de etablerade miljömärkningarna.
- Överväga om alternativ till resor kan genomföras, eller om resan kan genomföras med ett miljövänligare alternativ.
- Driva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan med ständiga förbättringar.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande denna miljöpolicy kan du kontakta oss här.