Anmälningsvillkor

Anmälan till kurs/workshop sker på vår hemsida. Anmälan följs av en bekräftelse från Cinemantrix. Därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Anmälan är bindande efter att du blivit antagen i kursen. Därefter har du 14 dagars ångerrätt. Om du vill ångra din anmälan så gör du det skriftligen eller via mail. Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/workshop du vill avboka. Om kursen har börjat utan att du har ångrat köpet har du förverkat din ångerrätt. Ångerrätten gäller inte för evenemang såsom kvällsseminarier, föreläsningar, mingel eller liknande. Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Om avanmälan sker efter kursstart är du skyldig att betala full kursavgift.

Betalning görs enligt instruktioner i antagningsbeskedet. Vid utebliven betalning förlorar du din plats.

Om vi tvingas ställa in en kurs har du rätt att återfå avgiften du har betalat.

Cinemantrix förbehåller rätten att byta lärare om ordinarie lärare skulle bli sjuk eller få förhinder.

Cinemantrix innehar rätten till alla bilder och digitalt material som tas av vår personal under utbildningen och reserverar rätten att använda dem i vår marknadsföring.

Minderåriga kursdeltagare
Deltagare under 18 år måste ha tillstånd från målsman samt uppge dennes namn och mail i kursanmälan. Det är enbart målsman som kan avboka bokad kurs åt minderårig deltagare.