Svenska filminstitutet söker långfilmskonsulent

Svenska_FilminstitutetSvenska filminstitutet söker en långfilmskonsulent. Det är en av de viktigaste positionerna i svensk film. Det ska bli spännande att se vem de väljer!

Så här skriver dom: "I rollen som filmkonsulent, med ansvar för långfilm, förvaltar du Filminstitutets uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och produktion av svensk långfilm genom att stödja de konstnärliga och kreativa processerna. Det övergripande målet är att stödja de sökande i syfte att skapa bredd och mångfald i totalutbudet av långfilm. Ditt uppdrag är att fördela utvecklingsstöd och föreslå produktionsstöd till värdefulla långfilmsprojekt med potential att nå en hög konstnärlig nivå och en stor publik nationellt såväl som internationellt."

Här kan du läsa mer på deras hemsida