How to write a good scene

It is harder than you think to write a good scene. There are always one or two scenes in your screenplay that just doesn’t click.

Here is a fascinating set of interviews with 10 great screenwriters from Tony Kushner (Lincoln), Lucy Alibar (Beasts of the Southern Wild) to John Gatins (Flight) and seven(!) other writers. They all talk about the scenes that were hardest to write for them. Very illuminating reading!

One of the hardest things to tackle in a scene is exposition. Exposition is the information that you need to give the audience. But it’s often not realistic for the characters to blurt it out. Rather you have to look at a scene from the character’s perspective. What do the characters want? What are their goals? And what are the obstacles to their goals? Obstacles are important. Without obstacles or conflict, the scene is dead.

If the characters behave realistically, then you can see if it can be natural for them to reveal the information that you want them to reveal. If not, then you might have to find another scene where you can do that, or pair the characters with other characters.

And dialogue? Dialogue always comes last for my. First I map the scene out. What do the characters want? What are they doing in the scene? Then, when I know what’s happening and what they want, the dialogue flows naturally from that.

It’s hard. That’s why even the best have problems doing it.

Hur man skriver en bra scen

Det är svårare än man kan tro att skriva en bra scen. Det finns alltid en eller två scener i ditt filmmanus som inte riktigt fungerar.

Här är ett antal intressanta intervjuer med tio framgångsrika manusförfattare från Tony Kushner (Lincoln), Lucy Alibar (Beasts of the Southern Wild) till John Gatins (Flight) och sju(!) ytterligare författare. De pratar alla om den scen som var svårast för dem att skriva och varför.

En av de svåraste saker som man ofta brottas med i en scen är att presentera information som man behöver ge till publiken för att de ska förstå filmen, men som det ofta inte är naturligt för karaktärerna att säga rakt ut. Vad man istället får göra är att titta på scenen från karaktärernas synvinkel. Vad vill de? Vad är karaktärernas mål? Och vad hindrar dem från att nå det målet? Hinder är viktiga. Utan hinder eller konflikt så är scenen död.

Om karaktärerna beter sig naturligt, då kan man se om det också är naturligt för dem att avslöja den information som man behöver ge till publiken. Om det inte är naturligt för dem att göra det så måste man hitta ett annat sätt att göra det på, kanske genom en annan scen eller genom att para ihop andra karaktärer med varandra.

Dialog då? Dialog kommer alltid sist för mig. Först när jag har mappat ut scenen. Vad vill karaktärerna? Vad gör de i scenen? Först då, när jag vet vad som händer och vad de vill, då brukar dialogen flytta naturligt.

Det är svårt. Det är därför som till och med de bästa stöter på problem.